من یک برای انجام یک معامله و یا استخدام افراد، نیاز به تنظیم یک قرارداد دارم، آیا شمادر این زمینه خدماتی ارائه می دهی بله، گروه حقوقی یسنا در تنظیم کلیه قرارداد ها از جمله، تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت پیش فروش، مبایعه نامه، هبه و صلح و … خدمات منحصر به فردی را ارائه می دهد، کافی است با شماره تلفن های ارائه شده تماس حاصل فرمایید.د؟

چطور ميتوان براي خانه‌هايی كه به صورت قولنامه‌ای هستند سند تهيه كرد؟
اکتبر 6, 2017

من یک برای انجام یک معامله و یا استخدام افراد، نیاز به تنظیم یک قرارداد دارم، آیا شمادر این زمینه خدماتی ارائه می دهی بله، گروه حقوقی یسنا در تنظیم کلیه قرارداد ها از جمله، تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت پیش فروش، مبایعه نامه، هبه و صلح و … خدمات منحصر به فردی را ارائه می دهد، کافی است با شماره تلفن های ارائه شده تماس حاصل فرمایید.د؟

در تنظیم کلیه قرارداد ها از جمله، تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت پیش فروش، مبایعه نامه، هبه و صلح و … خدمات منحصر به فردی را ارائه می دهیم، کافی است با شماره تلفن های ارائه شده تماس حاصل فرمایید.
تماس باما