اکتبر 16, 2017

دعاوی ملکی

طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد – ابطال سند – ابطال قرارداد – فسخ قرارداد – كليه دعاوي راجع به […]
اکتبر 16, 2017

دعاوی تجاری وشرکت ها

ارائه مشاوره حقوقي وقبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي تجاري از قبيل: مشاوره در تأسيس انواع شركت هاي تجاري،اخذ کارت بازرگانی، […]
تماس باما