دعاوی تجاری وشرکت ها
اکتبر 16, 2017
دعاوی کیفری (جزایی)
اکتبر 16, 2017

دعاوی ملکی

طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد
– ابطال سند
– ابطال قرارداد
– فسخ قرارداد
– كليه دعاوي راجع به موقوفات عام وخاص
– مطالبه وجه اسناد تجاري (سفته، چك، قبض انبار، برات)
– تنفيذ وصيت نامه
– اصلاح ويا تغيير شناسنامه(تغيير نام، تغيير سن و…)
– نصب وعزل قيم

و سایر دعاوی و مسایل حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

تماس باما