اکتبر 16, 2017

دعاوی خانوادگی

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت دادگستری در زمينه طرح يا دفاع از دعاوی خانوادگی از قبيل: طلاق توافقی طلاق به درخواست زوج طلاق به درخواست […]
اکتبر 16, 2017

دعاوی کیفری (جزایی)

ارائه مشاوره حقوقي و قبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي كيفري از قبيل: كلاهبرداري – سرقت –  دعاوي كيفري راجع به […]
اکتبر 16, 2017

دعاوی ملکی

طرح و دفاع از كليه دعاوی ملكی از جمله دعوای خلع يد – ابطال سند – ابطال قرارداد – فسخ قرارداد – كليه دعاوي راجع به […]
اکتبر 16, 2017

دعاوی تجاری وشرکت ها

ارائه مشاوره حقوقي وقبول وكالت دادگستري در زمينه طرح يا دفاع از كليه دعاوي تجاري از قبيل: مشاوره در تأسيس انواع شركت هاي تجاري،اخذ کارت بازرگانی، […]