دعاوی کیفری (جزایی)
اکتبر 16, 2017

دعاوی خانوادگی

ارائه مشاوره حقوقی و قبول وكالت دادگستری در زمينه طرح يا دفاع از دعاوی خانوادگی از قبيل:

طلاق توافقی
طلاق به درخواست زوج
طلاق به درخواست زوجه
ابطال نكاح
فسخ نكاح
مشاوره حقوقی قبل از ازدواج
مطالبه مهريه (از طريق دادگاه يا اجراي ثبت)
مطالبه نفقه زوجه
مطالبه نفقه فرزند مشترك
اعمال و اجراي شروط ضمن عقد نكاح
مطالبه اجرت المثل كارهاي زوجه در منزل زوج
الزام زوجه به تمكين و انجام وظايف زنا شويي
مطالبه واسترداد هداياي دوران نامزدي
حضانت وسرپرستي فرزند مشترك
سلب حضانت
مشاوره در زمينه ازدواج موقت

پاسخ دهید